Miljøovervaking langs Rv 55. Årsrapport 1997

Rapporten summerer og diskuterer data frå dei tre rasteplassane Oscarshaug, Mefjellet og Liasanden langs riksveg 55 sommaren 1997. Der det er grunnlag for det, drøftar vi resultat frå 1996 og 1997 i samanheng. Mefjellet og Liasanden vart fyrst ferdig utbygde på ettersommaren, like før registreringsarbeidet vart gjort. Sjølve grunnlaget for overvakinga ligg primært i å… Les mer »

Reiselivsprosjektets Overvakingsprogram. Registreringar langs Sognefjellsvegen, 1996.

Notatet summerer og diskuterer data som er samla inn ved dei tre rasteplassane Oscarshaug, Mefjellet og Liasanden langs riksveg 55. Dei to siste var ikkje ferdig utbygd då registreringarbeidet vart gjort. Vi har delt rapporten i to – ein samfunnsfagleg del (ØF) og ein naturfagleg del (NINA) – men både i felt og under rapporteringa… Les mer »

Lokalbefolkningens forhold til turisme: Studier fra 4 norske steder.

Etter en teoretisk gjennomgang av forskning omkring lokalbefolkningens forhold til turisme gir rapporten en analyse av forholdene på fire steder i Norge (Røros, Henningsvær, Ulvik og Vågå). I avslutningskapitlet gis det en oppsummering av resutatene og disse blir diskutert i forhold til utviklingsarbeid i reiselivssektoren.

Miljøovervaking langs Sognefjellsvegen.Årsrapport og samanfatning 1996 – 1998

Rapporten summerer og diskuterer overvakingsdata frå dei tre rasteplassane Mefjellet, Liasanden og Oscarshaug, langs riksveg 55, sommaren 1998. Dette er tredje feltsesongen og vi drøftar data frå i år i høve til tidlegare år. Dette var den første sesongen med full turistaktivitet på Mefjellet og Liasanden, og vi ser arbeidet så langt primært som ein… Les mer »