På oppdrag fra Rollag næringsforening er Østlandsforskning gitt i oppdrag å gjennomføre en hyttebruksundersøkelse. Rollag kommune har primo 2018 i overkant av 2000 fritidsboliger. Som ledd i et omstillingsprogram ønsker man nå å undersøke hvorvidt fritidsboligene og deres eiere har ønsker og behov som kan bidra til å øke verdiskapingen i lokalt næringsliv. Selve Hyttebruksundersøkelsen, en spørreundersøkelse til fritidsboligeiere i Rollag kommune, ble gjennomført høsten 2018.

Rapporten er utgitt i HINNs skriftserie ISSN: 2535-5678

Bestill rapport

Hyttebruksundersøkelse 2018- Rollag kommune | (rapportnr. 201904)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X