På oppdrag fra Rollag næringsforening er Østlandsforskning gitt i oppdrag å gjennomføre en hyttebruksundersøkelse. Rollag kommune har primo 2018 i overkant av 2000 fritidsboliger. Som ledd i et omstillingsprogram ønsker man nå å undersøke hvorvidt fritidsboligene og deres eiere har ønsker og behov som kan bidra til å øke verdiskapingen i lokalt næringsliv. Selve Hyttebruksundersøkelsen, en spørreundersøkelse til fritidsboligeiere i Rollag kommune, ble gjennomført høsten 2018.

Rapporten er utgitt i HINNs skriftserie ISSN: 2535-5678

Bestill rapport

Hyttebruksundersøkelse 2018- Rollag kommune | (rapportnr. 201904)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

AntallX