Opprette lokale møteplasser, bedre offentlig transport og å legge til rette for en raskere overgang til arbeidsmarkedet. MATILDE-prosjektet gir myndigheter anbefalinger for å bedre integrere innvandrere i distriktsområder.

Det tre-årige forskningsprosjektet MATILDE undersøker effektene av migrasjon på utviklingen av rurale områder. Små kommuner i rurale områder sliter ofte med befolkningsnedgang. For mange kommuner kan immigrasjon være løsningen for å kunne opprettholde folketallet og dermed offentlige tjenester.

Policy anbefalinger

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er en av 25 partnere i 10 land som har sett på utfordringer og muligheter for en vellykket integrering i distriktsområder. -Sammen med partnere og erfaringseksperter i våre case-områder Nord-Østerdalen og Midt-Gudbrandsdalen har vi også utformet policy anbefalinger, forteller prosjektleder Per Olav Lund.

bilde med mye tekst om anbefalinger til lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Det viser seg at utfordringene ligger særlig i mangel på transport, manglende møteplasser (og dermed muligheter for å øve seg på norsk) og begrensninger i annerkjennelse av (u)formell kompetanse. -Mange integreringstiltak er dessuten rettet mot familier, og ikke mot enslige.

Last ned hele flyeren om de norske utfordringene og anbefalingene her (PDF)

Felles utfordringer i europeiske fjellområder

De norske anbefalingene inngår en større publikasjon som setter fokus på tiltak i fjellområder i Østerrike, Bulgaria, Finland, Tyskland, Italia, Spania, Sverige, Tyrkia og Stor-Britannia. -Det viser seg at mange ulike land har felles utfordringer, og her kan vi lære av hverandre.

 Last ned hele Matildes Policy Recommendation Booklet her

7 personer som poserer avslappet foran et vindu med fjelltopper som skinner gjennom gardinene bak

En del av det norske prosjekt-teamet var på data-innsamling på Tynset i november 2021.