Kategoriserte innlegg: Fjell

Nytt EU-prosjekt ESIRA skal forbedre inkludering i rurale områder

-Jeg har stor tro på lokale initiativer som kommer fra grasrota og det blir spennende å bidra til å sette i stand faktiske piloter å forske på dem. Samfunnsgeograf Aleksander Bern vet hva han skal jobbe med de neste fire år. ESIRA heter prosjektet som Bern og kollegaer i høst har fått 7 million kroner… Les mer »

Vellykket studietur for greske vannforskere i prosjektet Water Matters

Er det en kjempestor skje eller en gammeldags spade? Og hva har den med vann å gjøre? Fire greske vannforskere fra Hellenic Centre for Marine Research, (HMCR) Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters i Athen samles på Presthaugen i Lom og studerer en tradisjonell sjeltreko. Med lette bevegelser demonstrerer guide og bonde Nils… Les mer »

Hva er verdien av utmarksbeite?

Kun 3% av landarealet i Norge er dyrkbar jord. Samtidig har vi store utmarksressurser som er viktige for landbruket, men også for andre næringer. Statusen for dagens bruk av utmarksbeite står sentralt i et forskningsprosjekt som Østlandsforskning samarbeider om med NIBIO. «Dette prosjektet er unikt i den forstand at det tar inn over seg at… Les mer »

Anbefalinger for å skape levedyktige og inkluderende samfunn

Opprette lokale møteplasser, bedre offentlig transport og å legge til rette for en raskere overgang til arbeidsmarkedet. MATILDE-prosjektet gir myndigheter anbefalinger for å bedre integrere innvandrere i distriktsområder. Det tre-årige forskningsprosjektet MATILDE undersøker effektene av migrasjon på utviklingen av rurale områder. Små kommuner i rurale områder sliter ofte med befolkningsnedgang. For mange kommuner kan immigrasjon… Les mer »

Hva betydde hytteforbudet egentlig for fritidsboligkommuner?

Norge teller snart en halv million fritidsboliger og antallet vokser jevnt og trutt. Hvordan påvirker fritidsboliger regional utvikling og lokalsamfunnet? Og hva betydde hytteforbudet egentlig i kroner og ører for kommuner med mange fritidsboliger? -For å ta det siste spørsmålet først: Det er ikke mulig å generalisere og det finnes derfor ikke et svar med… Les mer »

Hva kan hyttefolk bidra med i lokalsamfunnet?

Hyttekontor, ovale helger ‘på hytta’ og hytte-jul. Nordmenn bruker fritidsboligene sine mer og mer. Men hvordan er egentlig forholdet mellom lokalbefolkningen og hyttefolk?  Det viser seg at nordmenn har mer kontakt med sine hyttenaboer og med lokalbefolkningen i hyttekommunen, enn det våre nordiske naboer har med sine. Kontakten oppleves stort sett som positiv, men jo… Les mer »