I denne rapporten drøftes nærings- og sysselsettingsmessige konsekvenser av et eventuelt EU medlemskap for skogbruk og skogbruksbasert industri, og for jordbruk og jordbruksbasert næringsmiddelindustri i Oppland

Bestill rapport

Landbruk og landbruksbasert foredlingsindustri i Oppland – konsekvenser av norsk medlemskap i EU | (rapportnr. 199414)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X