I denne rapporten drøftes nærings- og sysselsettingsmessige konsekvenser av et eventuelt EU medlemskap for skogbruk og skogbruksbasert industri, og for jordbruk og jordbruksbasert næringsmiddelindustri i Oppland

Bestill rapport

Landbruk og landbruksbasert foredlingsindustri i Oppland – konsekvenser av norsk medlemskap i EU | (rapportnr. 199414)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X