I denne rapporten drøftes nærings- og sysselsettingsmessige konsekvenser av et eventuelt EU-medlemskap i Ringsaker kommune.

Bestill rapport

Norsk medlemskap i EU – konsekvenser for sysselsettingen i Ringsaker | (rapportnr. 199416)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X