Hedmark – mål, indikatorer og statistikk

Dette er en sammenstilling av nøkkeltall for Hedmark. Tema er; befolkning, regional økonomi, innovasjon, internasjonalisering, infrastruktur, utdanning, attraksjon og bolyst. Det er gjort sammenligninger med EU på relevante indikatorer. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med Pushing the Right Button, en del av Interreg IVC mini-program «Brain Flow».

Fra bedriftside til EU-prosjekt. Suksesskriterier og barrierer.

Rapporten er formet som en veileder for bedrifter som ønsker å søke EU om forsknings- og utviklingsprosjekter. Den er konsentrert om de kritiske fasene i søkeprosessen, basert bl.a. på de erfaringene som norske bedrifter etter hvert har skaffet seg gjennom de første søknadsrundene i EU’s fjerde rammeprogram.

External Evaluation. Evaluation, Consumer Citizenship Network (CCN)

Consumer Citizenship is an Erasmus thematic network project, focusing on how the individual’s role as a consumer can contribute constructively to sustainable development. Based on a document study and extensive interviews, this report describes the work and organisation of the Consumer Citizenship Network. It also provides insight into some of the difficulties of the network… Les mer »