Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling- Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH)

Høgskolen i Innlandet har gjennomført en følgeevaluering av «Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken» (PROFH) gjennom hele 2019. I denne rapporten dokumenterer vi prosessen og erfaringer i prosjektet. PROFH er fase tre av samarbeidsprosjektet «Økte sosialhjelpsutgifter» som Nav Ringsaker, Nav Hamar, Nav Stange og Nav Løten har hatt siden 2014. Prosjektet er initiert av Ringsaker kommune og… Les mer »

Fritidsboligene i Sjusjøenområdet. Om eiere og bruk

En undersøkelse om fritidsboliger og deres eiere i Sjusjøenområdet. Det rapporteres om kjennetegn ved eierne, selve fritidsboligene og bruken av disse.

Sammen blir vi større. En samfunnsanalyse av Hamarregionen i ByRegionprogrammet

Denne rapporten inngår som et kunnskapsunderlag for Hamarregionen Utviklings sitt arbeid med Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet (ByR). I rapporten ser vi blant annet nærmere på temaer som befolkning, sysselsetting, pendling og Hamars rolle som regionsenter, før vi avslutter med en analyse av næringslivets konkurransekraft. Hamarregionen har hatt den raskeste befolknings- og sysselsettingsvekst i Hedmark… Les mer »

Forskerblikk på Ringsaker. Næringsutvikling og bosetting i fortid og framtid

Notatet drøfter Ringsakers industrielle historie og legger spesielt vekt på restruktureringen i etterkrigstiden. I drøftingen av den næringsmessige omstillingen de siste ti årene brukes Moelven Industrier som et viktig eksempel. Notatet avsluttes med en kort drøfting av hvordan næringsutviklingen kan bli framover, og hva den kan bety for utviklingen av bosetting og insfrastruktur. Notatet er… Les mer »

Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Prosjektet gir en analyse av befolkning- og næringsutvikling i Ringsaker, 1995-2008. På bakgrunn av denne fremstillingen tegnes det to alternative scenerier: Ett som innebærer en forlengelse av de trendene vi har observert de siste årene, og ett som representerer et alternativ med trendbrudd og nye muligheter.