For forskningsprosjektet ‘Likestilling i koronatid’ ønsker vi å komme i kontakt med barnefamilier som har lyst å snakke om arbeidsdeling i hjemmet. Hvordan har  arbeid, husarbeid og omsorg for barn vært gjennom pandemien, både under nedstengning og etter gjenåpning av samfunnet?

Hvem gjør hva?

Intervjuene med barnefamilier står sentralt i studien, som er basert på tidligere undersøkelse «Likestilling i koronatider – hvem gjør hva? #2.0». Oppdragsgiveren er Likestillingssenteret på Hamar.

Prosjektet skal kaste lys over likestillingskonsekvensene av pandemien for et mangfoldig utvalg av barnefamilier.  Dette betyr at forskerne gjerne vil komme i kontakt med alle slags familier, forskjellige familietyper, hvor barn bor sammen med mor og far, far og far eller mor og mor, mor eller far og evt steforeldre, eller andre.

Vi ønsker å intervjue begge foreldrene og evt steforeldre. Barna skal ikke intervjues. Intervjuene tar ca en time per informant og finner sted fysisk.

Vil du bli intervjuet?

Ønsker du å delta eller har du spørsmål til studien? Ta kontakt med seniorforsker Deniz Akin på telefon 410 69 762 eller e-post deniz.akin@inn.no eller forsker Lisa Knatterud Wold på telefon 412 17 475 eller e-post lisa.wold@inn.no