Evalueringsstøtte

Virker lederopplæringen slik vi tenkte? Har det forebyggende arbeidet effekt? Nådde vi målene for omorganiseringen? Vi hjelper dere med å evaluere tiltakene og prosjektene.

Alle virksomheter har behov for å lære av erfaringer for å forbedre tjenester og produkter. Egenevalueringer innebærer at virksomheter selv gjennomfører evaluering av et tiltak eller prosjekt. Østlandsforskning tilbyr hjelp til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre slike evalueringer.

Vår evalueringsstøtte er forskningsbasert og utarbeidet på bakgrunn av lang erfaring med ulike evalueringsoppdrag.

Vi tilbyr faglige utviklingsverksteder og veiledning underveis:

  • Kom i gang! Utviklingsverksted for oppstart og planlegging av evalueringsarbeidet: Innføring i evalueringsarbeid og avklaring av spørsmålene; hva skal evalueres, hvem skal delta i evalueringen, hvordan skal evalueringen gjennomføres og hva skal evalueringen brukes til?
  • Veiledning underveis: Hjelp til utarbeiding og kvalitetssikring av utkast til spørreskjema, intervjuguider, loggføringsspørsmål el.a. Hjelp til analyse og presentasjon av innsamlet datamateriale.
  • Hva nå? Utviklingsverksted for å implementere og lære av resultater: Innføring i organisasjonslæring og hjelp til å lage en plan for hvordan evalueringsresultatene kan brukes i det videre arbeidet i virksomheten.

«Vi har fått gode verktøy for å systematisere våre tanker, og vi har fått god faglig veiledning som gjør oss bedre rustet til å strukturere evalueringer og tydeliggjøre mål og evalueringskriterier.» (Frode Kvittem, kommunalsjef Verdal Kommune om ‘Evaluering av Forebyggende tiltak i Verdal’).

Utviklingsverkstedene arrangeres som halv- eller heldagsseminarer hvor dere arbeider med utvalgte problemstillinger for evalueringen, under ledelse av to forskere.  Ett utviklingsverksted inkludert materiell koster mellom 40 000 og 60 000 kroner.

Veiledning underveis gis i form av dialog med oppdragsgiver per telefon, skype og e-post. Veiledning er basert på en gjennomsnittlig timepris på 1200 kroner. Evalueringsstøtten regnes som opplæring og fritas derfor for merverdiavgift.

Evalueringsstøtten tilbys som en helhetlig pakke, men det er også muligheter for å kjøpe tjenester enkeltvis.

Er du interessert i mer informasjon om hva evalueringsstøtte kan bidra med for din virksomhet – ta kontakt med Tonje Lauritzen.