Maritim næring har utfordringer knyttet til relasjonelle, strukturelle og kulturelle nivåer, som hindrer likestilling og mangfold. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11%, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21%.  Kvinner tjener generelt mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder.

Dette viser en studie Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjort for Nærings- og fiskeridepartementet. Forskerne anbefaler systematisk og målrettet arbeid over tid for å fremme likestilling og mangfold i maritim næring.

Les saken ‘Jobbene til sjøs og langs kysten er mannsdominerte’ fra Kilden kjønnsforskning her

– Dette er en viktig rapport på et område det har vært viktig for meg å bidra til positiv endring på. Denne studien er et sentralt bidrag for å få et mer helhetlig overblikk og vil utgjøre en vesentlig del av faktagrunnlaget for regjeringens kommende likestillingsstrategi, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran i en pressemelding.

Rapporten ‘Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning – en kartlegging’  danner kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens maritime likestillingsstrategi.

Les hele rapporten her (last ned som PDF)