Eivind Merok

Eivind Merok er historiker og økonom med utdanning fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Merok har i 2021 permisjon. Han har tidligere arbeidet ved Institutt for Samfunnsforskning hvor han i perioden fra 2003 til 2007 skrev Forbrukersamvirkets historie i Norge. Fra 2007 til 2013 var han ansatt ved Universitetet i Oslo som deltaker i et prosjekt om norsk skipsfarts historie i Norge. Merok har publisert artikler i Norge og internasjonalt om økonomifaget vitenskapsfilosofi og metodeutvikling, internasjonal skipsfart og logistikkutvikling, internasjonal handel og krigs- og kriseforløp i norsk økonomi. Merok er i innspurten på en avhandling om norsk skipsfarts historie. I Østlandsforskning arbeider han med COOPs historien og forskjellige prosjekter innen økonomi.

Publikasjoner

Eivind Merok har 2 publikasjoner på ostforsk.no.