Atlungstad Brenneri A/S er ett av få historiske brennerier som kan vise til en kontinuerlig virksomhet i nær 160 år. Brenneriet etableres som del av en industrialiseringsbølge i Mjøsregionen og er ett de sentrale brenneriforetakene i annen halvdel av 1800-tallet. Oppdragsgiver for prosjektet forvalter i dag de historiske produksjonslokalene ved Atlungstad i Stange (Hedmark). Prosjektet har hatt som mål å identifisere satsingsområder (temaer og materiell) som kan benyttes i Atlungstads formidlingsvirksomhet og utrede mulighetene for videre kunnskapsoppbygging ved bedriften. Prosjektet er et resultat av kompetansemegling som er et virkemiddel innenfor VRI – innlandet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon).

Bestill rapport

Akevittens vugge? Atlungstad Brænderi og mjøsregionens brenneritradisjoner | (rapportnr. 201514)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X