Atlungstad Brenneri A/S er ett av få historiske brennerier som kan vise til en kontinuerlig virksomhet i nær 160 år. Brenneriet etableres som del av en industrialiseringsbølge i Mjøsregionen og er ett de sentrale brenneriforetakene i annen halvdel av 1800-tallet. Oppdragsgiver for prosjektet forvalter i dag de historiske produksjonslokalene ved Atlungstad i Stange (Hedmark). Prosjektet har hatt som mål å identifisere satsingsområder (temaer og materiell) som kan benyttes i Atlungstads formidlingsvirksomhet og utrede mulighetene for videre kunnskapsoppbygging ved bedriften. Prosjektet er et resultat av kompetansemegling som er et virkemiddel innenfor VRI – innlandet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon).

Bestill rapport

Akevittens vugge? Atlungstad Brænderi og mjøsregionens brenneritradisjoner | (rapportnr. 201514)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X