Bransjenettverket er et industristyrt program for energiøkonomisering og energieffektivisering innen ulike bransjer. Det finansieres formelt av NVE. Nettverket analyseres i forhold til målsettingen om å redusere informasjonsbarrierer. Strendt tatt finnes ingen informasjonsproblemer i dette markedet som gir grunnlag for offentlige tiltak. Men nettverket vurderes å fylle en funksjon i tråd med en koordinerende stat og kan bedre informasjons- og kunnskapsflyt i industrien på dette området.

Bestill rapport

Samarbeid om industriell engeriøkonomisering: Evaluering bransjenettverket | (rapportnr. 199314)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X