Svein Otto Remøe

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Svein Otto Remøe har 14 publikasjoner på ostforsk.no.

Teknologipolitikk i OECD-land

Rapporten gir en sammenstilling av erfaringer og modeller fro teknologipolitikk i OECD-området. Dette gir et bakgrunnsmateriale for NTNF's fortsatte satsing på programmer for teknologioverføring. Av viktige forhold kan nevnes kravet om en bredere strategi og...