Rapporten evaluerer CADDET-programmet og erfaringene fra Nogres deltakelse. I rapporten påvises behov for endringer på norsk side for å sikre at programmet vil kunne oppfylle intensjonene. Dette gjelder særlig sammenslåing med andre prototyp- og demonstrasjonsprogrammer, samt endringer i programmets styringsform. På et overordnet nivå foreslås omorganisering av CADDET for å sikre mer etterspørselsdrevet drift av programmet.

Bestill rapport

Internasjonalt energiteknologisk samarbeid: En evaluering av CADDET-programmet | (rapportnr. 199301)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X