Kategoriserte innlegg: Innlandet

Hva ønsker du i Innlandet? Ny digital workshop om de Unges perspektivmelding

De unges perspektivmelding inviterer til en ny runde med digitale workshops tirsdag 19. september og onsdag 18. oktober. Tema: Hva er viktig for deg der du bor? Perspektivmeldingen ønsker å involvere unge voksne (18- 34 år) i samfunnsutviklingsdebatten og få økt kunnskap om hva som har betydning for unge voksne med tilknytning til Innlandet når… Les mer »

De unges perspektivmelding

100 unge stemmer med tilknytning til Innlandet inviteres til å dele sine tanker og erfaringer om hvor de vil bo, hva de vil bruke tiden sin på, og hva som skal til for å trives. Prosjektet heter «De unges perspektivmelding». De unges perspektivmelding er et samarbeid mellom Agenda Innlandet (SpareBank 1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, LO,… Les mer »

Peptalk for å lykkes med søknader til ‘Brussel’

-Toget går nå, og dere MÅ ha en strategisk tilnærming til EU-utlysninger og nettverk. Spesialrådgiver Jan Edøy fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et tydelig budskap til HINN: -For å få tak i EUs forskningspenger må dere legge listen så høyt at det ikke går an å se forbi dere når det snakkes om fjell og… Les mer »

Etablering av EU-nettverk Innlandet

Nå skal Innlandet få sitt eget EU-nettverk. Nettverket skal stimulere regionens næringsliv, kompetansemiljø og offentlig sektor til å søke deltakelse i EU’s forskningsprogram Horisont 2020. Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar Norge fullt ut i programmet. Forskningsrådet støtter derfor etableringen av «EU-nettverk Innlandet», som skal ha som temaområde bioøkonomi, medregnet naturbasert reiseliv… Les mer »

30-åringen er ingen døgnflue

Det har vært et ambivalent år for Østlandsforskning, men i starten av 2015 er det all grunn for optimisme. Et nasjonalt institutt med regional relevans. Det er slik direktør i Østlandsforsking Tor Arnesen ønsker å beskrive ‘ØF’. «Og instituttet er ingen døgnflue. I 30 år har vi levert 20 til 25 forskerårsverk årlig; alt i nasjonal… Les mer »

Hva skjer på bioenergifeltet i Innlandet?

Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, Østlandsforskning, Bioforsk Øst, formidlingsmiljøene ved Energigården og Skogbrukets kursinstitutt, samt bioenerginæringa representert ved Eidsiva Bioenergi, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog, har siden høsten 2010 jobbet med å styrke samarbeidet rundt bioenergiforskning og forskningsformidling. Samarbeidet er gitt navnet Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio). Innlandet og Allbio ønsker også i… Les mer »