Kategoriserte innlegg: Innlandet

De unges perspektivmelding

100 unge stemmer med tilknytning til Innlandet inviteres til å dele sine tanker og erfaringer om hvor de vil bo, hva de vil bruke tiden sin på, og hva som skal til for å trives. Prosjektet heter «De unges perspektivmelding». De unges perspektivmelding er et samarbeid mellom Agenda Innlandet (SpareBank 1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, LO,… Les mer »

Peptalk for å lykkes med søknader til ‘Brussel’

-Toget går nå, og dere MÅ ha en strategisk tilnærming til EU-utlysninger og nettverk. Spesialrådgiver Jan Edøy fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et tydelig budskap til HINN: -For å få tak i EUs forskningspenger må dere legge listen så høyt at det ikke går an å se forbi dere når det snakkes om fjell og… Les mer »

Etablering av EU-nettverk Innlandet

Nå skal Innlandet få sitt eget EU-nettverk. Nettverket skal stimulere regionens næringsliv, kompetansemiljø og offentlig sektor til å søke deltakelse i EU’s forskningsprogram Horisont 2020. Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar Norge fullt ut i programmet. Forskningsrådet støtter derfor etableringen av «EU-nettverk Innlandet», som skal ha som temaområde bioøkonomi, medregnet naturbasert reiseliv… Les mer »

30-åringen er ingen døgnflue

Det har vært et ambivalent år for Østlandsforskning, men i starten av 2015 er det all grunn for optimisme. Et nasjonalt institutt med regional relevans. Det er slik direktør i Østlandsforsking Tor Arnesen ønsker å beskrive ‘ØF’. «Og instituttet er ingen døgnflue. I 30 år har vi levert 20 til 25 forskerårsverk årlig; alt i nasjonal… Les mer »

Hva skjer på bioenergifeltet i Innlandet?

Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, Østlandsforskning, Bioforsk Øst, formidlingsmiljøene ved Energigården og Skogbrukets kursinstitutt, samt bioenerginæringa representert ved Eidsiva Bioenergi, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog, har siden høsten 2010 jobbet med å styrke samarbeidet rundt bioenergiforskning og forskningsformidling. Samarbeidet er gitt navnet Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio). Innlandet og Allbio ønsker også i… Les mer »

Utvikling av Innlandets næringer

ansatt 0002

  Regjeringen har oppnevnt et eget «Innlandsutvalg». Utvalget består av medlemmer fra Hedmark og Oppland og det er næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren som er er representert. Morten Ørbeck i Østlandsforskning er med i dette utvalget. Utvalgets mandat er å beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet, kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet… Les mer »