Idrettens betydning og innflytelse strekker seg dypt i ulike aspekter av samfunnsutvikling i Innlandet. Dette viser en kartlegging av idrettens betydning i Innlandet som forsker Iveta Malasevska har gjort for Innlandet fylkeskommune. Formålet er å øke kunnskapen om hvordan ulike deler av idretten bidrar til verdiskaping, og hva som kjennetegner denne verdiskapingen.

Innlandet som idrettsfylket

En tredjedel av Innlandets innbyggere er involvert i idrett, kun i Oslo og Trøndelag er det flere aktive medlemmer i idrettsklubber.
Antall idrettslag i Innlandet har siden 2018 gått syv prosent ned til 688 lag i 2022. For kvinner har den største nedgangen vært i aldersgruppen 13-19 år (fra 12 553 til 9 369). For menn har den største nedgangen vært i aldersgruppen 20-25 år (fra 7 328 til 5 113) -Det kan være flere årsaker til denne nedgangen, sier forsker Iveta Malasevska, og tilfører: men vi har ikke undersøkt årsaken, kun oppsummert tilgjengelige data.
I samme periode har derimot antall ansatte i idrettsnæringen i Innlandet økt med fire prosent til 2577 ansatte. Innlandet er blant de tre fylkene hvor idrettsnæringen er konsentrert. I 2022 hadde Innlandet nesten 400 flere sysselsatte innen idrettsnæringen enn gjennomsnittet i Norge.

Betydningen av dugnad

dame i gull vest med funksjonær på ryggen følger med på barnefotballkamp som dugnadsinnsats for klubb i Innlandet

Dugnadsfolk i idretten utgjør omtrent 2800 ulønnede årsverk i Innlandet.

I tillegg genererer idretten i Innlandet omtrent 2800 ulønnede årsverk i form av vaffelstekere, mamma-trenere og dopapirselgere- altså dugnadsfolk. Disse er gode for rundt 1,5 milliarder kroner.

Selv om idretten tilfører regionen arbeidsplasser og kommersielle aktiviteter, utgjør idrettsnæringen en relativ liten del av den samlende økonomiske verdiskapingen i Innlandet, nemlig mindre enn én prosent av totalen.
Men verdiskaping er mye mer. Malasevska utdyper: -Idrett bidrar til økt forventet levealder, gir en sunnere livsstil som kan føre til høyere inntektsnivå og reduserer helsekostnader og andre fordeler for samfunnet.
Tallene viser at helsegevinsten av idrett i Innlandet beregnes til cirka 13 milliarder kroner årlig.

Hele rapporten Kartlegging av idrettens betydning i Innlandet kan du laste ned her (PDF)