-Toget går nå, og dere MÅ ha en strategisk tilnærming til EU-utlysninger og nettverk. Spesialrådgiver Jan Edøy fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et tydelig budskap til HINN: -For å få tak i EUs forskningspenger må dere legge listen så høyt at det ikke går an å se forbi dere når det snakkes om fjell og rurale problemstillinger.

Edøy var denne uke invitert av Østlandsforskning og Handelshøgskolen Innlandet- Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap til et seminar for å diskutere europeisk forskningspolitikk og vår regions muligheter for posisjonering og prosjektutvikling i EU, EØS og Interreg med fokus på regional utvikling i rurale fjellområder.

– Vi trenger råd for å forsterke EU-portefølje vår, involvere oss i større grad i europeisk forskningsaktivitet og det skal komme hele Høgskolen til gode, sier dekan ved Handelshøgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud.

Edøy understrekte at det er viktig å komme på banen nå. Den nye EU-kommisjonen, som skal ha hovedfokus på klimautfordringer, økonomi og digitalisering, tar over 1.november. Han mener at mer og mer kommer til å handle om regional politikk og kompetanse.  –Dere må gire om og lære den nye kommisjonens stammespråk. Bruk det faktum at dere er et kraftsenter i regionen for hva det er verdt.

Nettverk

Synergier og internasjonale nettverk er avgjørende for å lykkes med søknader til Brussel, mener Edøy.  Det er også Østlandsforsknings erfaring, som gjennom nettverksbygging og erfaring med forskning på rurale fjellområder er med i to Horisont2020-konsortsier: Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) og Matilde (oppstart januar 2020).

Østlandsforskning var dessuten i sin tid initiativtaker av fjell-forsk-nett, et nettverk som skal fremme kunnskap, identifisere forskningstema, formidle og skape debatt om samfunnsutvikling i fjellområdene. Les strategien til fjell-forsk-nett, kunnskap for utvikling av norske fjellområder her: På-Norges-tak