Det har vært et ambivalent år for Østlandsforskning, men i starten av 2015 er det all grunn for optimisme.

Et nasjonalt institutt med regional relevans. Det er slik direktør i Østlandsforsking Tor Arnesen ønsker å beskrive ‘ØF’. «Og instituttet er ingen døgnflue. I 30 år har vi levert 20 til 25 forskerårsverk årlig; alt i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler.»

Østlandsforskning (ØF) fylte 30 i 2014 og er nå godt voksen. Det er ingen hemmelighet at veien til tider har vært litt humpete. Året 2014 fikk en tøff inngang, med direktørskifte og behov for flere oppdrag i porteføljen. «Men det er godt å se at vi med stabens innsats har fått instituttet på vei opp», sier styreleder i Østlandsforskning, Mari Skjærstad. «I år har vi virkelig prøvd å ta strategiske grep og se alle mulighetene som ligger der», tilfører hun.

Østlandsforskning AS representerer et samarbeid mellom Oppland og Hedmark, og Skjærstad understreker at instituttet ønsker å være en kunnskapsaktør i begge fylker. Både Arnesen og Skjærstad legger vekt på å utvikle Østlandsforsknings rolle som samarbeidspart med høgskolene i regionen. Det er ennå for tidelig å fastslå hvilken struktur de forskjellige høgskolene blir en del av. «Uansett løsning», understreker Arnesen, «skal Østlandsforskning søke samarbeid regionalt og være et kunnskapsmiljø som er relevant for sivilsamfunn, høgskolene og næringslivet på innlandet”.

Ellers er det også viktig å knytte tette bånd med andre kunnskapsaktører, ikke minst innenfor instituttsektoren innenlands og utenlands. Østlandsforskning har kommet et godt stykke på vei gjennom å ta initiativ til etableringen av Fjell-forsk-nett, et nettverk mellom forskningsinstitutter som har som formål å fokusere på samfunnsutviklingen i fjellområdene. Sammen med Høgskolen i Lillehammer og andre aktører har vi også fått ansvaret for å utvikle og drive Nasjonalt senter for kultur og kulturnæringer.

Utviklingsprosjekter

Styret har i år også hatt fokus på interne utviklingsprosjekter. ØF ble for to år siden omdannet fra stiftelse til aksjeselskap nettopp for å markere seg som et nasjonalt institutt med regional relevans gjennom aktive regionale eierrelasjoner. Kommunikasjonsarbeidet er også styrket. Skjærstad: «Det er viktig å vise at vi finnes og at vi tar en mer kommersiell og aktiv tilnærming. Vi er nødt til å ha et klarere profil.»

Utviklingsarbeidet fortsetter i 2015. Rekruttering av ny direktør står høyt på dagsorden. Det skal foregå strategiske diskusjoner slik at instituttet finner sin fremtidige plass i den nasjonale forskningsstrukturen. Skjærstad: «Vi skal være tett på eierne våre, både fylkeskommunene og kommunesektoren, hvor ØF har en regional rolle å spille.»

«Måten kunnskap utvikles, presenteres og brukes på er i endring. For et institutt som ØF er relevans et viktig anliggende, relevans med kvalitet er det vi tilstreber», tilfører Arnesen. «Den gode rapporten, de grundige analysene, den oppdaterte og skreddersydde forskningen er, og vil være vårt hovedprodukt. Men vi må også arbeide med nye måter å treffe brukerne på.» Instituttet arbeider derfor med å utvikle nye kunnskapsprodukter og nye måter å møte våre brukere på. Foreløpig holder vi kortene til brystet, vi kan si mer når vår nye nettside lanseres i slutten av januar.

Det er ikke gjort opp regnskap for 2014, men vi vet at ØF dette året vil gå med underskudd. Dette har vært på det rene for alle. Utviklingsarbeidet som gjøres har som mål å se et institutt i økonomisk balanse i 2015, og med en stab og aktivitet som er tilpasset årene som kommer.