100 unge stemmer med tilknytning til Innlandet inviteres til å dele sine tanker og erfaringer om hvor de vil bo, hva de vil bruke tiden sin på, og hva som skal til for å trives. Prosjektet heter «De unges perspektivmelding».

De unges perspektivmelding er et samarbeid mellom Agenda Innlandet (SpareBank 1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, LO, NHO), Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sparebankstiftelsen Hedmark.

De ungens perspektivmelding har som formål å:

  • involvere unge voksne i samfunnsutviklingsdebatten
  • få økt kunnskap om hva som har betydning for unge voksne med tilknytning til Innlandet når det gjelder valg av bosted, utdanning, jobb, fritid og livsstil

Prosjektets resultater skal blant annet danne grunnlag for anbefalinger til både politikere, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv om de unges løsninger for å skape et attraktivt og inkluderende Innland. Resultatene vil også fungere som et utgangspunkt for diskusjon på høstens kommune- og fylkestingsvalg. HINN og NTNU benytter innsamlet materiale til felles vitenskapelig publisering.

Hvem blir invitert?

Unge voksne i alderen 18-34 år som har vokst opp og blitt boende i eller flyttet tilbake til Innlandet, de som har vokst opp i og så flyttet fra Innlandet, og de som har vokst opp andre steder, men bor i Innlandet i dag. Vi inviterer til å delta på ulike aktiviteter utover våren og sommeren 2023.

Digital workshop

I en digital workshop onsdag 3. mai ønsker vi å samle de unge voksnes erfaringer og synspunkt på hvordan det er å bo i Innlandet, og hva de ønsker seg for framtida.

Workshopen gjennomføres som utviklingsverksteder med faglige innledninger og felles diskusjoner. Deltakerne kan dele sine erfaringer og tanker om temaene bosted, utdanning, jobb, fritid og livsstil.

Påmelding (før 27. april): https://forms.office.com/e/e5vu3edVfT

Individuelle intervjuer

Vi gjennomfører også inntil åtte intervjuer hvor vi har fokus på hendelser og opplevelser som har vært av betydning for deltakernes opplevelser av Innlandet som bosted i oppveksten og eventuelt i voksenlivet. I utvalget inngår unge voksne som er fra og bor i eller har flyttet ut fra Innlandet, i aldersgruppen 28-34 år.

Kontakt

Gruppa som arrangerer og gjennomfører aktivitetene består av deltakere fra HINN med ressurser fra Østlandsforskning (ØF) og Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI), fra NTNU med ressurser fra Institutt for helsevitenskap ved NTNU og Innlandet fylkeskommune med ressurser fra Samfunnsutviklingsavdelingen.  Prosjektledere er Trude Hella Eide og Line Marie Tholstrup, HINN.

Har du spørsmål, eller er du innenfor målgruppen og har lyst til å delta i prosjektet enten på samlingene eller i et intervju?

Ta kontakt med Trude Hella Eide (trude.eide@inn.no) eller Line Marie Tholstrup (line.tholstrup@inn.no).