Kronikk

Kronikk i Nationen

  Av Fjellteksten i St. prp. nr. 65 (2002-2003) fremgår det at innenfor rammen av verneforskriften, kan det legges til rette for et miljøvennlig og bærekraftig reiseliv i et utvalg av nasjonalparkene. "Ordningene knyttet til reiseliv i nasjonalparker fremstår som nokså tilfeldige, lite forutsigbare, begrenset i...Les mer
Strategier

Begrens tilgangen og øk salget

Atle Hauge ved Østlandsforskning har sammen med Brian Hracs, Uppsala Universitet og Doreen Jakob, University of Exeter publisert en artikkel i Environment and Planning. Artikkelen ser på markedssituasjonen for kulturnæringene, og spesielt på musikk og mote. Dette er markeder i veldig rask endring, og vi...Les mer
Landbruk

Evaluerer satsningen med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I 2005 uttalte nasjonale myndigheter at et utvalg spesielt verdifulle kulturlandskap i jordbruket skulle dokumenteres og få en særskilt forvaltning innen 2010 (LMD 2005). Det er per i dag valgt ut 22 slike kulturlandskap i jordbruket, det vil si ett i hvert fylke, med unntak av...Les mer
Ukategorisert

Entreprenørskapsopplæring – hvilken rolle spiller kjønn?

Resultatene fra en ny artikkel tyder på at deltakelse i entreprenørskapsopplæring har mer å si for bedriftsetablering blant menn enn kvinner. I artikkelen "Entrepreneurship education and start-up activity: A gender perspective" undersøkes betydningen av det å delta i Ungdomsbedrift (UB) i videregående skole i forhold...Les mer
Reiseliv

ØF-forskere med bokkapittel

Tor Arnesen og Birgitta Ericsson har skrevet kapitlet Policy Responses to the Evolution in Leisure Housing: From the Plain Cabin to the High Standard Second Home (The Norwegian Case) i boken Second Home Tourism in EuropeLifestyle - Issues and Policy Responses. Ved å bringe sammen...Les mer
Ansatte

Østlandsforskning har fått en ny medarbeider

Vi i Østlandsforskning er svært glade for å ha fått en ny medarbeider som skal inngå i Regionalgruppa. Xiang Mei begynte i ØF  8. april 2013, og vil hovedsakelig arbeide med reiselivsrelaterte problemstillinger. I 2004 tok Xiang en Bachelor of International Hotel & Tourism Management...Les mer
Kyst

Skjærgårdstjenesten er evaluert

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens naturoppsyn har Norsk institutt for by- og regionsforskning i samarbeid med Østlandsforskning evaluert Skjærgårdstjenesten. Det er gjennomført to landsomfattende e-postbaserte undersøkelser rettet mot ansatte i driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten og personer tilknyttet Skjærgårdstjenestens driftsområdestyrer og personlige intervjuer med...Les mer
Ukategorisert

Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?

Forskerne Tonje Lauritzen og Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning er med som forfattere i en ny bok om kvinner i Forsvaret, hvor man fokuserer på å tiltrekke, selektere og beholde kvinner. Boken er basert på prosjektet Forskning på årskull. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt,...Les mer
Sykefravær

Svenskene strever med å være sykmeldte

I siste nummer av Velferd sier ØF-forsker og professor Rolf Rønning at det er verre å være sykmeldt i Sverige enn i Norge. Dette er en forskjell som var overraskende for forskerne.Les mer