Ny GIV avsluttes i 2013 og KS har derfor bedt Østlandsforskning om å utrede erfaringer som er gjort, og skissere forslag til hvordan den videre samhandlingen mellom forvaltningsnivåene bør foregå.

Ny GIV er et treårig prosjekt der målet er økt samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene for å øke gjennomføringen i grunnopplæringen. Resultatene fra forskningen skal foreligge i februar 2014. Østlandsforskning har i dette prosjektet inngått et samarbeid med Senter for livslang læring (SELL) som skal bistå i formidlingen av forskningsresultatene gjennom å lage en filmatisert eksempelsamling som vil vise samarbeidsmodeller og samarbeidsmåter som har fungert godt. Eksempelsamlingen vil være web-basert og tilgjengelig for alle. I tillegg vil selvsagt resultatene publiseres i ØFs vanlige rapportserie.