Kategoriserte innlegg: UTMARK

ØF-ere med bokkapitler

To av ØF sine ansatte har bidratt med bokkapitler i boken Global Amenity Migration Transforming Rural Culture, Economy and Landscape. Boken er spesielt rettet mot forskere, beslutningstakere, planleggere og ledere som er interessert i hvorfor folk flytter til rurale steder og hvilken betydning denne type flytting har for utviklingen av rurale områder.

«Amenity migration» brukes som et begrep om migrasjon hvor ønsket om tilgang til særegne, naturlige og kulturelle kvaliteter ved stedene er et sentralt motiv for flytting og bosetting. I boken som tar opp dette og tilgrensende spørsmål om bruk av hytter og utmark, har Tor Arnesen fra ØF skrevet kapittelet «Recreational Home Agglomerations in Rural Areas in Norway as Emerging Economic and Political Space», mens Kjell Overvåg fra ØF og Terje Skjeggedal fra NTNU sammen har skrevet kapitlet «Land-Use Planning and Management of Second Homes and Tourism Development in a Mountainous District: Ringebu, Norway».

Nytt nummer av Utmark

Utmark logo

Det er publisert et nytt nummer av Tidsskriftet UTMARK. Tidsskriftet UTMARK er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift, hvor formålet er å drive formidling av problemstillinger og kunnskap om bruk og forvaltning av utmark mellom brukere og forskere. Det nye nummeret har tittelen Kompetanse, forvaltning og utkomme i utmark. Du kan lese publikasjonen ved å følge denne lenken.

Landskap, bruk og vern

Det er sluppet et nytt nummer av UTMARK. Tema for dette nummeret er landskap, bruk og vern. «Landskap» er i følge den Europeiske landskapskonvensjonen «et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskeskapte faktorer». Et av punktene i konvensjonen er at hver av partene… Les mer »

Nytt nummer av Utmark

utmark

Det har kommet et nytt nummer av tidsskriftet Utmark, – nr 2. 2012. Tidsskriftet Utmark er et ikke-kommersielt foretak, og drives på dugnadsbasis i samarbeid mellom brukere og forskere med interesse for utmarksspørsmål. Foreliggende utgave har seks artikler, hvorav fire er fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Titlene på artiklene er: