To av ØF sine ansatte har bidratt med bokkapitler i boken Global Amenity Migration Transforming Rural Culture, Economy and Landscape. Boken er spesielt rettet mot forskere, beslutningstakere, planleggere og ledere som er interessert i hvorfor folk flytter til rurale steder og hvilken betydning denne type flytting har for utviklingen av rurale områder.

«Amenity migration» brukes som et begrep om migrasjon hvor ønsket om tilgang til særegne, naturlige og kulturelle kvaliteter ved stedene er et sentralt motiv for flytting og bosetting. I boken som tar opp dette og tilgrensende spørsmål om bruk av hytter og utmark, har Tor Arnesen fra ØF skrevet kapittelet «Recreational Home Agglomerations in Rural Areas in Norway as Emerging Economic and Political Space», mens Kjell Overvåg fra ØF og Terje Skjeggedal fra NTNU sammen har skrevet kapitlet «Land-Use Planning and Management of Second Homes and Tourism Development in a Mountainous District: Ringebu, Norway».

Boken gis ut av The International Amenity Migration Centre i Canada, med Laurence A.G. Moss og Romella S. Glorioso som redaktører.

Utgiver sier dette om bokens innhold:

In this book 34 authors examine the increasing movement of people to rural places with natural and cultural amenity, to improve their quality of life, and the effects of this movement. Part 1 of the volume includes six overarching amenity migration themes. In Part 2 sixteen case studies from the Americas, Europe, Africa and Asia give us the specifics of place, issues and opportunities and how they are being approached (or not). They also provide important insights into the larger patterns of amenity-led change and development.

Mer informasjon og mulighet for nettbestilling finner du ved å følge denne leken.