utmark

 

Det har kommet et nytt nummer av tidsskriftet Utmark, – nr 2. 2012. Tidsskriftet Utmark er et ikke-kommersielt foretak, og drives på dugnadsbasis i samarbeid mellom brukere og forskere med interesse for utmarksspørsmål. Foreliggende utgave har seks artikler, hvorav fire er fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Titlene på artiklene er:

Forskning og forvaltning (Leder ved redaksjonen)

  • Skogen som kollektiv ressurs og fristed på indre Helgeland 1850-1950 (av Jostein Lorås)
  • Sammenlikning av lokaløkonomiske ringvirkninger av fisketurisme og vannkraftutbygging i Tolgafallene (av Børre K. Dervo, Jostein Skurdal, Øystein Aas og Jon Museth)
  • En egalitær norsk hyttetradisjon? (av Johan Fredrik Rye)
  • Naturoppfatning og turisme – implikasjoner for rural turistbasert næringsutvikling (av Jan Velvin og Erling Krogh)
  • Fjellkommuner i Norge (av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg)

Artiklene, men også tidligere utgaver, kan du lese ved å følge denne lenken.