Ukategorisert

Mangfoldsseminar

Østlandsforskning arrangerer seminar om mangfold i organisasjoner Østlandsforskning gjennomfører et stort oppdrag om mangfold i Forsvaret. I den forbindelsen arrangerer vi et seminar om mangfold i organisasjoner, med deltakelse fra sentrale forskere innen feltet.  Dagen vil omhandle forståelser, implikasjoner og bruk av begrepet mangfold i organisasjoner. Inviterte forskere er Anne...Les mer
Ansatte

ØF-forsker til Uppsala universitet

Vår medarbeider Tina Mathisen har i høst gått over i en stipendiatstilling ved Uppsala universitet. Tina er sosiolog og doktorgraden skal gjennomføres ved Kulturgeografiska Institutionen. Vi er stolte av Tina som nådde opp i svært sterk konkurranse om stipendiatstillingen. Tina har permisjon fra ØF i...Les mer
Ukategorisert

Selskapets organisering

Østlandsforskning AS (NO 997 040 457) ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15. april 2011. Med virkning fra 1. januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Oppland fylkeskommune var en av stifterne bak Stiftelsen Østlandsforskning...Les mer
Ukategorisert

About the research institute

Eastern Norway Research Institute (ENRI) was established in 1984 as a private autonomous non-profit foundation. The foundation established in 2012 ØF | ENRI ltd together with Lillehammer University College, the County Authorities of Hedmark and Oppland and Sparebanken Hedmark (a self-owned regional savings bank). The...Les mer
Ukategorisert

Østlandsforskning referert til i ny NOU om politikk for likestilling

Ny NOU om Politikk for likestilling bruker resultater fra ØFs forskning.  I NOU 2012: 15 Politikk for likestilling har mandatet vært å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utredningen skal gjennomføres i et livsløps- klasse og etnisitetsperspektiv, og sammenhengen mellom perspektivene skal drøftes....Les mer
Likestilling

Tidsbruk og kjønnede karriereløp i akademia

Å gjøre karriere i akademia krever innsats lang utover vanlig arbeidsdag. Hvem er det som kan nedlegge arbeidsinnsats ut over normalarbeidsdagen i akademia? Cathrine Egeland fra Arbeidsforskningsinstituttet har presentert forskningsresultater på høstens ODA-seminar. Akademia er et umettelig system preget av uklarhet knyttet til arbeidstid og...Les mer
Kyst

Evaluerer Skjærgårdstjenesten

Norsk institutt for by- og regionforskning forskning (NIBR) har i samarbeid med Østlandsforskning fått i oppdrag å evaluere Skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 og har nå ansvaret for renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten fra svenskegrensen til og med Hordaland....Les mer
Landbruk

Stor oppmerksomhet omkring landbruksrapporten

Ny kartlegging fra NILF, Trøndelag FoU og Østlandsforskning Østlandsforskning har i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Trøndelag FoU gjennomført en kartlegging av landbruket i Hedmark og Oppland. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner har vært oppdragsgivere. Det synes...Les mer
Ukategorisert

Evalueringsstøtte

Østlandsforsknings medarbeidere har bred evalueringskompetanse og mange års erfaringer som eksterne evaluatorer for offentlige og private virksomheter. Tenker din virksomhet på å gjennomføre en egenevaluering av et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess, kan det være en nyttig investering å benytte den kunnskapen vi har på...Les mer
Kultur

Følgeforskning INTRO-fondet

Oppdragsgiver: INTRO-fondet, Tromsø kommuneProsjektleder: Atle Hauge (epost atle.hauge@ostforsk.no)Prosjektmedarbeidere: Dominic Power, Birgitta Ericsson, Svein Erik Hagen, Marit Aure (Norut Tromsø), Trine Kvidal (Norut Alta).Prosjektperiode: Juni 2012 – september 2013Les mer