Landbruk

Stor oppmerksomhet omkring landbruksrapporten

Ny kartlegging fra NILF, Trøndelag FoU og Østlandsforskning Østlandsforskning har i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Trøndelag FoU gjennomført en kartlegging av landbruket i Hedmark og Oppland. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner har vært oppdragsgivere. Det synes...Les mer
Ukategorisert

Evalueringsstøtte

Østlandsforsknings medarbeidere har bred evalueringskompetanse og mange års erfaringer som eksterne evaluatorer for offentlige og private virksomheter. Tenker din virksomhet på å gjennomføre en egenevaluering av et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess, kan det være en nyttig investering å benytte den kunnskapen vi har på...Les mer
Kultur

Følgeforskning INTRO-fondet

Oppdragsgiver: INTRO-fondet, Tromsø kommuneProsjektleder: Atle Hauge (epost atle.hauge@ostforsk.no)Prosjektmedarbeidere: Dominic Power, Birgitta Ericsson, Svein Erik Hagen, Marit Aure (Norut Tromsø), Trine Kvidal (Norut Alta).Prosjektperiode: Juni 2012 – september 2013Les mer
Ukategorisert

Andre tjenester

Bistand til endringsprosesser Vi opplever økende etterspørsel etter hjelp til å omsette kunnskap til praksis. Vi er også selv interessert i forskning og kunnskapsutvikling med utgangspunkt i praksisfeltets erfaringer og problemstillinger. ØF tilbyr derfor bistand i å lede og drive prosesser. Prosesskompetanse omfatter kunnskap om...Les mer
Ukategorisert

Evalueringer og utredninger

Østlandsforsknings medarbeidere har bred evalueringskompetanse og mange års erfaringer som eksterne evaluatorer for offentlige og private virksomheter. Våre evalueringer retter søkelyset både mot prosesser og resultater av prosjekter og tiltak. Evalueringsspørsmålene utvikler vi i nært samarbeid med oppdragsgivere. I løpet av de siste fem årene...Les mer
Fjell

Fjellpolitikk

Oppdragsgiver: Norges forskningsrådProsjektleder: Terje Skjeggedal, ØstlandsforskningSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL, NTNU, NORUT, Umeå Universitet, Monturban og International Amenity Migration CentreProsjektperiode: 2011-2014 Dette er et forskningsprosjekt finansiert over DEMOSREG-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet starta opp i 2011 og skal avsluttes i 2014. Det gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer;...Les mer
Sykefravær

Sykefravær

Oppdragsgiver: Norges forskningsrådProsjektleder: Rolf Rønning, Høgskolen i LillehammerProsjektmedarbeidere: Vegard Johansen, ØstlandsforskningSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL og Stockholms universitetProsjektperiode: 2009-2013 SOFAC er et fireårig forskningsprosjekt som har studert hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og sykenærvær i Norge og i Sverige. De miljøene som har vært sentrale...Les mer
Strategier

Indre Skandinavia

Oppdragsgiver: INTERREG IV A, Sverige-NorgeProsjektleder: Eva Olsson, Karlstad universitet / CerutSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, fire norske fylker og to svenske länProsjektperiode: 2009-2012 Indre Skandinavia er en av tre regioner innenfor Interregs IVAs Sverige-Norge-program. Regionen består på svensk side av Värmlands og Dalarnas län...Les mer
Ukategorisert

Østlandsforskning følger utdanningsvalg hos unge

Flere kronikker fra Østlandsforsknings forskere ØF sine følgeforskere Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen har i den senere tid publisert flere kronikker om unges utdanningsvalg i ulike norske aviser. Du kan lese kronikken i Agderposten her.Les mer
Ukategorisert

Forskning

Østlandsforskning er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt som driver anvendt oppdragsforskning og programforskning finansiert av Norges forskningsråd med flere. En del av prosjektporteføljen vår er programforskning og til enhver tid har vi ett eller flere prosjekter innenfor ulike programmer i Forskningsrådet. Dette gjelder nå for Sykefraværsprosjektet 2009-2012 og Fjellforskningsprosjektet...Les mer