Strategier

Hva er LEAN og hvorfor er LEAN viktig?

Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Tom Johnstad ved Østlandsforskning har bidratt i denne boken sammen med tre andre forfattere. Boken handler om hva Lean er og hvorfor Lean er viktig....Les mer
Folkehelse

Levekår i Dovre

Østlandsforskning skal kartlegge Dovringens helse, levevaner, arbeidsforhold, erfaringer med hjelpeapparatet og sosiale relasjoner. Østlandsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre en levekårsstudie i Dovre kommune. Alle innbyggere mellom 16 til 79 år vil bli invitert til å delta, og studien vil favne over ulike tema...Les mer
Næringsutvikling

Vellykket næringslivsseminar

ØFs årlige næringslivsseminar ble i år arrangert i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Lillehammer på Storhove torsdag 8.november. Seminaret samlet nær 100 deltakere og inneholdt som vanlig veldig gode foredragsholdere fra Norges Bank, denne gang visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad samt Age Bakker fra...Les mer
Kronikk

ØF-forsker med kronikk i GD

Kari Bjerke Batt Rawden har i dag en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som handler om musikk, trim og helse. Kronikken kan du lese her.Les mer
Entreprenørskap

Er det sammenheng mellom entreprenørskapsopplæring og elevers akademiske prestasjoner?

Østlandsforsknings nye rapport diskuterer hvilke sammenhenger det er mellom entreprenørskapsopplæring i grunnopplæringen og elevers akademiske prestasjoner og utvikling av entreprenørielle ferdigheter. Handlingsplanen for Entreprenørskap i utdanningen forventer at elever gjennom entreprenørskapsopplæring kan videreutvikle personlige egenskaper og holdninger (generelle entreprenørielle ferdigheter), lære fag og grunnleggende ferdigheter...Les mer
Landbruk

ØF med bidrag i boken «Lokal og regional mat»

Flere ØF-forskere har bidratt i boken Lokal og regional mat. Bjørnar Sæther er redaktør av boken, og har skrevet kapittelet Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder, mens Merethe Lerfald og Hans Olav Bråtå har skrevet kapittelet G35 i et innovasjonsperspektiv.Les mer
Næringsutvikling

Invitasjon til næringslivsseminar

I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark inviterer Østlandsforskning til næringslivsseminar den 8. november 2012. Seminaret holdes hos Høgskolen i Lillehammer (auditorium B) på Storhove. Påmelding gjøres til ab@ostforsk.no Programmet finner du ved å klikke på bildet under:      Les mer
Næringsutvikling

Invitasjon til ODA-seminar 26. oktober 2012

Nytt ODA-seminar om maktens kvinner! Torild Skard besøker ODA! Fredag 26. oktober 2012 kl. 11:00-12:30 innleder Torild om "Maktens kvinner: Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960-2010". Dette er tittelen på boka Torild har gitt ut i år. Dette blir utgangspunkt for spørsmål og diskusjon. Som...Les mer
Regional utvikling

Regional development and innovation in rural areas

Invitasjon til seminar! 29. oktober arrangeres seminaret Regional development and innovation in rural areas. Stedet er Østlandsforsknings lokaler i Storgata 56, Lillehammer. Seminaret starter klokken 0930 og slutter klokken 1500. Seminaret er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Østlandsforskning. Seminaret er støttet...Les mer