b1apple01

 

Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) og Østlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Buskerud utarbeidet en analyse av verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud.

Innledningsvis i debattmøtet presenterte fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl den nye verdiskapningsrapporten. Rapporten slår blant annet fast at Buskerud er et nasjonalt spiskammers på frukt, bær og grønnsaker. Den samlede verdiskapningen fra primærnæringene i Buskerud i 2011 var 1,28 MRD. Videre bidrar den landbruksbaserte industrien med 1,23 MRD, sa Kolle Grøndahl i sin innledning.

Bakgrunnen for debattmøtet var bl.a. utfordringene innenfor skogbruksnæringene og konkret stans av produksjon ved Cödra Cells anlegg på Tofte neste uke, nedgang i antall bønder og nedbygging av matjord. Det siste knyttet til forslag om bygging av nytt områdesykehus.

Omtale av rapporten på hjemmesidene til fylkesmannen og fylkeskommunen finner du her:

http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Landbruk-og-mat/Nyheter-Landbruk-og-mat/Landbruket-viktig-for-Buskerud/

http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-20131/Storst-i-landet-pa-tilleggsnaringer-i-landbruket/

Les mer om møtet her:

http://www.bondelaget.no/buskerud/stinn-brakke-paa-debattmoete-om-landbruk-og-sykehus-i-hokksund-article74612-176.html