Dette notatet beskriver status og utviklingstrekk for trelastindustrien i Hedmark og Oppland fra 1972 til 1994. Formålet har vært se på endringer i bedriftstruktur, sysselsetting og økonomiske indikatorer, samt å peke på forskjeller og likheter mellom regionene i de to fylkene. Det blir også sett på forskjeller i teknologisk utvikling. Analysen viser at det ikke er noe klart skille i økonomiske indikatorer eller teknologisk utvikling mellom regioner med stor trelastproduksjon og de med liten. Dette kan være en indikasjon på at det er andre faktorer enn skalafordeler som har betydning for strukturen i trelastindustrien.

Bestill rapport

Trelastindustrien i Hedmark og Oppland – Status og utviklingstrekk | (rapportnr. 199714)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X