I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) ble gjennomført i perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012. Østlandsforskning har bistått i gjennomføring av en workshop samt forfattet et notat fra workshopen – et «Framtidsbilde».

Formålet med RULL er å øke konkurranseevnen i hele verdikjeden, skape en dynamisk landbruksnæring og levende bygder, og gjøre landbruket til en del av klimaløsningen. Selv om prosjektet RULL ble avsluttet 31.desember 2012, vedtok fylkespolitikerne at arbeidet skal videreføres. Telemarksforsking som evaluerte RULL, anbefalte fylkeskommunen å utarbeide et felles «framtidsbilde » som grunnlag for planlegging av utdanning og opplæringstilbud for landbruket. Oppland fylkeskommune inviterte derfor representanter fra landbruksnæringa, forvaltningen, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøer til workshop for å gi innhold til «framtidsbildet».

Les mer ved å følge denne lenken til Landbruks- og matdepartementet.