Likestilling-forside

 

Tonje Lauritzen og Trude Eide har bidratt med bokkapittel i den nye boka Likestilling 2013 – Kunnskap og innovasjon på Agder.

I forbindelse med stemmerettsjubileet for stemmerett for kvinner ønsker redaktørene og forfatterne av denne boka å sette fokus på de likestillingsutfordringene som fortsatt finnes i samfunnet. Østlandsforsknings bidrag i boka er et kapittel om betydningen av å jobbe med likestilling både individuelt, strukturelt og symbolsk på samme tid. Dette illustreres gjennom eksempler fra følgeevalueringen av Fritt valg – 10 årssatsningen for likestilling på Sørlandet.

Boka er utgitt av Portal forlag og kan kjøpes her.