Professor Rolf Rønning, forsker 1 ved Østlandsforskning, har i dag fått stort oppslag i Dagens næringsliv i forbindelse med prosjektet Social Factors Contributing to Sickness Abscense (SOFAC).

Artikkelens overskrift sier at forkjølelsen stopper svenskene mer enn den stopper nordmennene, noe som avliver en myte mange har om at nordmenn er mer borte fra jobben på grunn av sykdom. Forskningen det refereres til i artikkelen er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer innenfor Norges forskningsråds sykefraværsprogram.

I prosjektet deltar også forskere ved Stockholms Universitet, Karlstads Universitet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik.

Prosjektets målsetting er å studere hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og eksklusjon i Norge og i Sverige. Arbeidet er strukturert rundt seks arbeidsgrupper, og i den ene arbeidsgruppen har man altså samlet inn data om holdninger til sykefravær og -nærvær blant 2800 nordmenn og svensker. Undersøkelsen viser blant annet at nordmenn går mer på jobb selv om de føler seg syke, enn hva svenskene gjør.

Du kan lese hele artikkelen i DN her.

Rapporter og artikler fra prosjektet finner du her.