Årsarkiv 2013

Framtidsbildet av Oppland

  I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) ble gjennomført i perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012. Østlandsforskning har bistått i gjennomføring av en workshop samt forfattet et notat fra workshopen – et «Framtidsbilde». Formålet med RULL er å… Les mer »

Strategiseminar

Det blir strategiseminar 5. til 6. november, sett av datoene allerede nå. Mer info kommer. Seminaret går fra lunsj til lunsj med en overnatting.

Utvikling av Innlandets næringer

ansatt 0002

  Regjeringen har oppnevnt et eget «Innlandsutvalg». Utvalget består av medlemmer fra Hedmark og Oppland og det er næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren som er er representert. Morten Ørbeck i Østlandsforskning er med i dette utvalget. Utvalgets mandat er å beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet, kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet… Les mer »

Tre tilnærminger til entreprenørskap i grunnopplæringen

2 Vegard

To nye artikler av Vegard Johansen er publisert i anerkjente tidsskrifter. Den ene artikkelen kartlegger og systematiserer entreprenørskap i ungdomsskole og videregående opplæring i Norge. I grunnopplæringen er entreprenørskap organisert som et eget fag, som et tema i andre fag, eller integrert i fag gjennom prosjektmetoden.

Den andre artikkelen «Entrepreneurship education in secondary education and training» systematiserer entreprenørskapstiltak ved hjelp av et skille mellom tre tilnærminger: om, for og gjennom entreprenørskap. Rundt 90 % av ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr ett eller flere entreprenørskapstiltak.

Et nasjonalt spiskammers

b1apple01

Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) og Østlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Buskerud utarbeidet en analyse av verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud.

Innledningsvis i debattmøtet presenterte fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl den nye verdiskapningsrapporten. Rapporten slår blant annet fast at Buskerud er et nasjonalt spiskammers på frukt, bær og grønnsaker. Den samlede verdiskapningen fra primærnæringene i Buskerud i 2011 var 1,28 MRD. Videre bidrar den landbruksbaserte industrien med 1,23 MRD, sa Kolle Grøndahl i sin innledning.

Landskap, bruk og vern

Det er sluppet et nytt nummer av UTMARK. Tema for dette nummeret er landskap, bruk og vern. «Landskap» er i følge den Europeiske landskapskonvensjonen «et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskeskapte faktorer». Et av punktene i konvensjonen er at hver av partene… Les mer »