Årsarkiv 2013

2012 var et godt år for Østlandforskning

Det kan direktør Morten Ørbeck konkludere med etter at regnskapet nå foreligger og den vitenskapelige publiseringen er talt opp.

Svenskene strever med å være sykmeldte

I siste nummer av Velferd sier ØF-forsker og professor Rolf Rønning at det er verre å være sykmeldt i Sverige enn i Norge. Dette er en forskjell som var overraskende for forskerne.

Ta heile Noreg i bruk

Regjeringen la 1. mars fram sin distrikts- og regionalmelding med tittelen Ta heile Noreg i bruk. I meldingmeldingen vises det til forskning på norske fjellområder gjennomført av Østlandsforskning.

Grenseregionale spørsmål

Prosjektet Att Göra Regionala Skillnader till Styrka, som har gått over nesten fire år i et samarbeid mellom Østlandsforskning, Centrum för forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet (Cerut) og Högskolan i Dalarna, ble avsluttet med en konferanse i Karlstad 14. februar.

Ny Stangeborger!

Følgende gladnyhet fra Katrine: «Da har nydelige Margaret kommet til verden. Ho hadde det veldig travelt når ho endelig bestemte seg for å komme. Alt vel med barn, mor og far! Klem fra lykkelige foreldre. Lars og Katrine « Vi gratulerer!!  

Kvinner er mer syke enn menn

Kvinner er nesten dobbelt så mye borte fra jobben enn menn. Det viser NAVs egen statistikk og forskning gjort av eksterne forskere. En hypotese er at kvinner bekymrer seg mer for familien og «dobbeltarbeidet», enn hva menn gjør, noe som fører til slitenhet. Dette støttes også av forskning som Østlandsforskning har gjort.