I siste nummer av Velferd sier ØF-forsker og professor Rolf Rønning at det er verre å være sykmeldt i Sverige enn i Norge. Dette er en forskjell som var overraskende for forskerne.

To av tre svensker opplever at langtidssykmelding forverrer livskvaliteten. Under halvparten av sykmeldte nordmenn sier det samme. Forskjellen kan henge sammen med at debatten om sykefravær har vært tøffere i Sverige, mener professor Rolf Rønning.

Du kan lese artikkelen i Velferd her.