Det kan direktør Morten Ørbeck konkludere med etter at regnskapet nå foreligger og den vitenskapelige publiseringen er talt opp.

Kvaliteten på virksomheten ved forskningsinstitutter som oss blir først og fremst målt etter vitenskapelig publisering, sier Ørbeck. Her var 2012 er rekordår. Våre ansatte hadde alene eller sammen med andre over tretti publiserte artikler i internasjonale eller norske tidsskrifter med fagfellevurdering, eller i antologier utgitt på vitenskapelig forlag. Etter gjeldende poengberegningsmåter tilsvarer dette rundt 1,2 publiseringspoeng per forskerårsverk i Østlandsforskning. Dette er klart ny rekord for Østlandsforskning og resultatet plasserer oss helt i toppsjiktet blant landets forskningsinstitutter, sier Ørbeck. De ansatte skrev i tillegg en lang rekke forskningsrapporter for oppdragsgivere foruten fagartikler, bokkapitler og kronikker, de hadde presentasjoner på vitenskapelige konferanser og holdt mange populærvitenskapelige foredrag både i og utenfor regionen.

Som et allmennyttig aksjeselskap er ikke høye økonomiske overskudd noe mål i seg selv for Østlandsforskning. Etter at vi i 2011 hadde et underskudd er vi imidlertid veldig fornøyd med kunne presentere et lite overskudd i 2012. Overskuddet var på 163.000. Omsetningen var på 24,1 mill. kroner.