Årsarkiv 2013

Kronikk i Nationen

  Av Fjellteksten i St. prp. nr. 65 (2002-2003) fremgår det at innenfor rammen av verneforskriften, kan det legges til rette for et miljøvennlig og bærekraftig reiseliv i et utvalg av nasjonalparkene. «Ordningene knyttet til reiseliv i nasjonalparker fremstår som nokså tilfeldige, lite forutsigbare, begrenset i omfang og med beskjedne effekter» – Det sier fire forskere fra… Les mer »

Begrens tilgangen og øk salget

Atle Hauge ved Østlandsforskning har sammen med Brian Hracs, Uppsala Universitet og Doreen Jakob, University of Exeter publisert en artikkel i Environment and Planning.

Artikkelen ser på markedssituasjonen for kulturnæringene, og spesielt på musikk og mote. Dette er markeder i veldig rask endring, og vi ser en nesten eksplosiv økning på produksjonssiden. For produsentene i disse næringene er den digitale teknologien som endrer hvordan varene blir produsert, markedsført, distribuert og konsumert, et tveegget sverd. På den ene siden er det veldig enkelt å starte sin egen produksjon, på den andre må man slåss om oppmerksomheten med utallige konkurrenter globalt.

Evaluerer satsningen med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I 2005 uttalte nasjonale myndigheter at et utvalg spesielt verdifulle kulturlandskap i jordbruket skulle dokumenteres og få en særskilt forvaltning innen 2010 (LMD 2005).

Det er per i dag valgt ut 22 slike kulturlandskap i jordbruket, det vil si ett i hvert fylke, med unntak av fylkene Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Nordland hvor det er to områder som er valgt ut. Disse områdene skal utgjøre et eksklusivt utvalg og fungere som nasjonale referanseområder og «utstillingsvinduer». Status og aktivitet innenfor de ulike områdene varierer.

Entreprenørskapsopplæring – hvilken rolle spiller kjønn?

Resultatene fra en ny artikkel tyder på at deltakelse i entreprenørskapsopplæring har mer å si for bedriftsetablering blant menn enn kvinner.

I artikkelen «Entrepreneurship education and start-up activity: A gender perspective» undersøkes betydningen av det å delta i Ungdomsbedrift (UB) i videregående skole i forhold til bedriftsetablering som ung voksen. I tråd med en tidligere studie av UB (Johansen, 2010) er det en positiv sammenheng mellom UB og bedriftsetablering, men sammenhengen er sterkere for menn enn for kvinner. Det argumenteres for at UB kan justeres for slik å ha større innflytelse på kvinner, og utviklingen av støtteprogrammet «Jenter og ledelse» anses som et skritt i riktig retning.

Eivind Merok begynner hos oss

Eivind Merok begynner i ØF den 8.mai, men vil ha første kontordag tirsdag 14.mai på Lillehammer. Eivind er 35 år, bosatt i Gjøvik og vil bli sittende på vårt Lillehammer-kontor. Eivind har en master i økonomisk historie fra London School of Economics and Political Science (2003) og en Master i sosiologi fra Universitetet i Oslo… Les mer »