Kategoriserte innlegg: Kronikk

‘Det er håpløst og vi gir oss ikke’

Mer enn hver fjerde kommune i Norge sliter med stagnasjon og nedgang i befolkning og arbeidsplasser. Særlig nedslående er utviklingen i nordre delen av Innlandet, men det finnes kanskje tiltak som kan snu trenden. En kronikk av forsker Hans Olav Bråtå, også publisert i avisa GD På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Østlandsforskning kartlagt… Les mer »

Optimisme rundt Innlandets grønne gull

-Skogeierne i Innlandet sitter med ressursene. Målet må være at de blir minst like gode som svenskene, skriver Merethe Lerfald, Ivar Stuve og Kristian Lein i en kronikk som i dag ble publisert i både GD og Hamar Arbeiderblad. Forfatterne jobber med et bransjeprosjekt som sammenlikner kostnadsnivået i Innlandsskogbruket med tilsvarende forhold i primært svensk… Les mer »

Hvordan går det med hedmarkingene?

Etter den store helse- og levekårsundersøkelse Østlandsforskning ifjor gjennomførte i oppdrag av Oppland Fylkeskommune vet vi mye om hvordan befolkningen i dette fylket har det. Men hvordan går det med naboene? Dette spør forskerne Kristine Lundhaug og Vegard Johansen i en kronikk som i dag ble publisert i Hamar Arbeiderblad. De viser til en del… Les mer »

Hvor føler barna seg hjemme?

Innholdet av tiden som skilsmissebarn bruker med far eller mor er viktigere enn hvor mye de er hos hvem. Og barnas perspektiv på hva som er hjem kan være annerledes enn foreldrenes. Det skriver sosiolog Tonje Lauritzen i en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Sammen kronikken ble også publisert i Oppland Arbeiderblad. Lauritzen har intervjuet barn mellom… Les mer »

Ensidig om lærernes arbeidstid

Forskerne Maria Røhnebæk og Tonje Lauritzen har den siste uken hatt en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen og Hamar Arbeiderblad hvor de etterlyser flere nyanser i debatten om lærernes arbeidstid. I debatten har det vært et stort fokus på argumentene for hvorfor mer styring av lærernes arbeidstid er uheldig. I denne kronikken etterlyser forskerne en mer… Les mer »

Barnas beste

tonjes avhandling 5

tonjes avhandling 5Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning har i dag en kronikk i Hamar Arbeiderblad (HA) med tittelen «Hva er barnas beste?». Kronikken er et innlegg i debatten som HAs leder trekker opp 11. februar 2014, om barnas beste ved skilsmisse.

Lederen i HA fokuserer i hovedsak på fordelingen av barnas tid mellom foreldrene, jf. delt bosted og økningen i barnefordelingssaker i Hedmarken tingrett. Lauritzen er opptatt av at tid med foreldrene ikke alene sier noe om barnas beste, men at innholdet i tiden er viktig om man skal diskutere dette. Innholdet i tiden man bruker sammen med barna er knyttet til hvem de er sammen med, hvor der er og hva de gjør, – dette også med andre enn foreldrene og utenfor foreldrenes hjem.