Etter den store helse- og levekårsundersøkelse Østlandsforskning ifjor gjennomførte i oppdrag av Oppland Fylkeskommune vet vi mye om hvordan befolkningen i dette fylket har det. Men hvordan går det med naboene? Dette spør forskerne Kristine Lundhaug og Vegard Johansen i en kronikk som i dag ble publisert i Hamar Arbeiderblad.

Trives hedmarkinger like  godt som opplendinger, spør forskere?

Trives hedmarkinger like godt som opplendinger, spør forskere?

De viser til en del utfordringer som kom fram i levekårsundersøkelsen, for eksempel med hensyn til befolkningsvekst, kosthold og vekt. Men det er også positive funn:  ni av ti sier de har det bra i sin kommune og kun tre prosent av opplendinger sier de kunne tenke seg å flytte på grunn av mistrivsel. Trives hedmarkinger like godt, lurer forskerne.

-Det finnes selvsagt data fra Hedmark for flere av de områdene som blir berørt i Opplandsundersøkelsen, men vi har mer data, og kvaliteten på våre data er bedre, sier Vegard Johansen.  -Vi har brukt et velutviklet spørreskjema, utvalget er representativt, og med 8000 deltakere er feilmarginen meget lav, forklarer han.