Innholdet av tiden som skilsmissebarn bruker med far eller mor er viktigere enn hvor mye de er hos hvem. Og barnas perspektiv på hva som er hjem kan være annerledes enn foreldrenes. Det skriver sosiolog Tonje Lauritzen i en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Sammen kronikken ble også publisert i Oppland Arbeiderblad.

Lauritzen har intervjuet barn mellom 8 og 14 år som har to foreldrehjem. Her kom det fram at innholdet av tiden henger sammen med hvem de er sammen med, hvor de er og hva de gjør. Lauritzen publiserte funnene tidligere i sin doktorgradavhandling.