Rapporten tar utgangspunkt i nasjonale målsettinger om å forbedre tjenestetilbudet overfor barn og unge og stiller spørsmålet: Hvordan utformes en kommunal oppvekstpolitikk? 80-tallet har vært preget av en søking etter nye forvaltningspolitiske virkemidler – nye måter å organisere forholdet mellom stat, kommune og private aktører. Privatisering, brukermedvirkning og desentralisering er viktige stikkord for debatten. Denne rapporten diskuterer om slike signaler har satt sitt preg på hvordan en kommune utformer et tjenestetilbud overfor barn og unge. Lillehammer kommune er valgt som case. Rapporten beskriver hva denne kommunen har gjort i forhold til barn og unge i perioden 1987 til 1993 og diskuterer hvordan tjenestene har utviklet seg på en skala som går fra universelle tjenester, via behovsprøvde tjenester til privatiserte tjenester.

Bestill rapport

Mellom stat og kommune. En studie av hvordan barns interesse ivaretas i kommunal planlegging. | (rapportnr. 199411)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X