tonjes avhandling 5

 

Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning har i dag en kronikk i Hamar Arbeiderblad (HA) med tittelen «Hva er barnas beste?». Kronikken er et innlegg i debatten som HAs leder trekker opp 11. februar 2014, om barnas beste ved skilsmisse.

Lederen i HA fokuserer i hovedsak på fordelingen av barnas tid mellom foreldrene, jf. delt bosted og økningen i barnefordelingssaker i Hedmarken tingrett. Lauritzen er opptatt av at tid med foreldrene ikke alene sier noe om barnas beste, men at innholdet i tiden er viktig om man skal diskutere dette. Innholdet i tiden man bruker sammen med barna er knyttet til hvem de er sammen med, hvor der er og hva de gjør, – dette også med andre enn foreldrene og utenfor foreldrenes hjem.

Kronikken kan leses her.