Forskerne Maria Røhnebæk og Tonje Lauritzen har den siste uken hatt en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen og Hamar Arbeiderblad hvor de etterlyser flere nyanser i debatten om lærernes arbeidstid.

I debatten har det vært et stort fokus på argumentene for hvorfor mer styring av lærernes arbeidstid er uheldig. I denne kronikken etterlyser forskerne en mer nyansert debatt, hvor argumentene for hvorfor det legges opp til endringer også kommer til uttrykk.  Argumentene for mer styring av arbeidstiden er knyttet til behov for mer tid til samarbeid og kompetansedeling. Budskapet i kronikken er at dette også må løftes frem når man diskuterer lærernes arbeidstid.

Du kan lese kronikken ved å følge denne lenken.