-Skogeierne i Innlandet sitter med ressursene. Målet må være at de blir minst like gode som svenskene, skriver Merethe Lerfald, Ivar Stuve og Kristian Lein i en kronikk som i dag ble publisert i både GD og Hamar Arbeiderblad. Forfatterne jobber med et bransjeprosjekt som sammenlikner kostnadsnivået i Innlandsskogbruket med tilsvarende forhold i primært svensk skogbruk.

Over 4 av 10 tømmerstokker som ble hogd i Norge kom fra Hedmark og Oppland.  Kart: Kjell Overvåg

Over 4 av 10 tømmerstokker som ble hogd i Norge kom fra Hedmark og Oppland. Kart: Kjell Overvåg

Eventuelle kostnadsforskjeller mellom landene skal identifiseres innenfor innkjøp av tømmer, uttak, omsetning og transport av tømmer. Videre skal en undersøke i hvilken grad eventuelle kostnadsforskjeller skyldes naturgitte forhold, rammebetingelser eller organisering knyttet til tømmeromsetningen. Målet er å avdekke potensiale for en kostnadsreduksjon på 5 prosent.

I en kort og foreløpig oppsummering fra skogprosjektet konkluderer forskerne at det er grunn til optimisme rundt Innlandets grønne gull. Ressursene finnes, men for å realisere potensialet i forhold til økt verdiskaping må vi gjøre ting smartere og bedre. Og målet må være at vi skal bli minst like gode som svenskene!

I aprilnummeret til Fagbladet Norsk skogbruk blir Ivar Stuve intervjuet om prosjektet.