2005 uttalte nasjonale myndigheter at et utvalg spesielt verdifulle kulturlandskap i jordbruket skulle dokumenteres og få en særskilt forvaltning innen 2010 (LMD 2005).

Det er per i dag valgt ut 22 slike kulturlandskap i jordbruket, det vil si ett i hvert fylke, med unntak av fylkene Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Nordland hvor det er to områder som er valgt ut. Disse områdene skal utgjøre et eksklusivt utvalg og fungere som nasjonale referanseområder og «utstillingsvinduer». Status og aktivitet innenfor de ulike områdene varierer.

Satsingen har eksistert i fire år. Statens landbruksforvaltning ønsker en evaluering som belyser følgende problemområder:

  1. Forvaltning og effektivitet av forvaltningen for satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Måloppnåelse og effekt av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
  4. Forvaltning, mål og effekter for satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i forhold til andre etablerte offentlige tilskuddsordninger i landbruks- og miljøforvaltningen.

Evalueringen skal ikke omfatte en vurdering av miljøresultater eller miljøeffekter, da ordningen bare har eksistert i fire år.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden juni – medio oktober. Prosjektleder er Hans Olav Bråtå.