Prosjektet «Arbeid først – understøttet av pålitelig forvaltning» hadde til hensikt å styrke NAV – veilederes kompetanse i pålitelig forvaltning i oppfølging og veiledning av søkere og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) ved å gjennomføre kompetanseaktiviteter. Hensikten med evalueringen var å redegjøre for effekten av kompetanseaktiviteter på NAV-veiledernes opplevelse av sin kompetanse og myndighet i forvaltning av AAP. Målet var å bidra med kunnskap som kan veilede utforming av kompetanseaktiviteter som understøtter pålitelig forvaltning av ordningen med AAP.

Bestill rapport

Evaluering av kompetanseaktiviteter i NAV Innlandets prosjekt «Arbeid først – understøttet av pålitelig forvaltning» | (rapportnr. 202316)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X