Resultatene fra en ny artikkel tyder på at deltakelse i entreprenørskapsopplæring har mer å si for bedriftsetablering blant menn enn kvinner.

I artikkelen «Entrepreneurship education and start-up activity: A gender perspective» undersøkes betydningen av det å delta i Ungdomsbedrift (UB) i videregående skole i forhold til bedriftsetablering som ung voksen. I tråd med en tidligere studie av UB (Johansen, 2010) er det en positiv sammenheng mellom UB og bedriftsetablering, men sammenhengen er sterkere for menn enn for kvinner. Det argumenteres for at UB kan justeres for slik å ha større innflytelse på kvinner, og utviklingen av støtteprogrammet «Jenter og ledelse» anses som et skritt i riktig retning.

I studien er det intervjuet 1200 unge voksne i alderen 24-25 år, hvorav halvparten hadde deltatt i UB i 2004-06 (testgruppe) og den andre halvparten ikke hadde deltatt (kontrollgruppe). Forutenom kjønn, kontrolleres det også for betydningen av foreldres erfaring med bedriftsetablering, foreldres utdanning, egen utdanning, akademiske prestasjoner og bosted. Selv om tidligere UB-deltakere oftere er involvert i bedriftsetablering i ung alder, så har ikke disse etableringene nødvendigvis høyere kvalitet (overlevelse, vekstpotensial m.m.).

Programmet UB er i regi av Ungt Entreprenørskap og gjennomføres i løpet av et skoleår. Mer enn 12,000 norske elever og 200,000 elever i europeiske videregående skole deltar i UB hvert år.

Artiklene om entreprenørskap og bedriftsetablering kan lastes ned her:

Johansen, V. (2013). Entrepreneurship education and start-up activity: A gender perspective, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5(2).

Johansen, V. (2010). Entrepreneurship education and entrepreneurial activity. International Journal of Entrepreneurship & Small Business, (9)1: 74-85.