Årsarkiv 2013

Stor politisk vilje, men for liten effekt

Rygnestadtunet-102010-99-0187-500

Xiang Ying Mei, som er forsker 3 ved Østlandsforskning, har publisert artikkelen The national government as facilitator of tourism innovation: evidence from Norway i det internasjonale tidskriftet Current Issues in Tourism.

Artikkelen ser på konkrete roller som regjeringen og myndighetene har når det gjelder stimulering til innovasjon på destinasjonsnivå. Samtidig har artikkelen identifisert mulige faktorer som gjør at regjeringen indirekte forhindrer innovasjon. Resultatet er viktig for regjeringens fremtidige rolle innen innovasjon i reiseliv, både i Norge og i andre land med liknende utvikling og utfordringer. Artikkelen er basert på en del av hennes doktorgradsavhandling, og er tilgjengelig gjennom utgiveren Taylor & Francis.
 

Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene

Ny GIV avsluttes i 2013 og KS har derfor bedt Østlandsforskning om å utrede erfaringer som er gjort, og skissere forslag til hvordan den videre samhandlingen mellom forvaltningsnivåene bør foregå. Ny GIV er et treårig prosjekt der målet er økt samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene for å øke gjennomføringen i grunnopplæringen. Resultatene fra forskningen skal… Les mer »

Nytt bokkapittel – Kjønn og likestilling i en sørlandsk kontekst

Likestilling-forside

  Tonje Lauritzen og Trude Eide har bidratt med bokkapittel i den nye boka Likestilling 2013 – Kunnskap og innovasjon på Agder. I forbindelse med stemmerettsjubileet for stemmerett for kvinner ønsker redaktørene og forfatterne av denne boka å sette fokus på de likestillingsutfordringene som fortsatt finnes i samfunnet. Østlandsforsknings bidrag i boka er et kapittel om… Les mer »

Levekårsundersøkelse i Oppland

I tråd med regional plan for folkehelse 2012-2016 og ny folkehelselov, skal Østlandsforskning utarbeide en oversikt over befolkningens helse i Oppland. Oppdragsgiver er Oppland fylkeskommune.

Levekårsundersøkelsen skal gjennomføres høsten 2013, og vil både kunne møte krav i den nye folkehelseloven om at man har oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene, samt at undersøkelsen vil være del av kunnskapsgrunnlaget for regional og kommunal planstrategi. I undersøkelsen skal man basere seg på tilgjengelig og ny statistikk, og skal dokumentere hovedutfordringer i Oppland fylke og i den enkelte kommune knyttet til befolkningens helse- og levekår.

Temalunsj med Maria på onsdag

Onsdag 12.juni vil Maria gi oss en liten innføring i dr.gradsarbeidet sitt om IKT i NAV. Avhandlingen har tittelen: «Standardized Flexibility – A case study of the role of ICT in the front line of the Norwegian Emplyment and Welfare services (NAV).» Ta med deg matpakka og kom til møterommet onsdag kl 11.30