Årsarkiv 2013

ØF-forskere med bokkapittel

Tor Arnesen og Birgitta Ericsson har skrevet kapitlet Policy Responses to the Evolution in Leisure Housing: From the Plain Cabin to the High Standard Second Home (The Norwegian Case) i boken Second Home Tourism in EuropeLifestyle – Issues and Policy Responses.

Ved å bringe sammen et bredt spekter av studier fra tolv europeiske land, gir denne boken en state-of-the-art oversikt over drivkreftene bak romlig mangfold og sosial kompleksitet. Ekspansjonen i befolkningens behov for «et andre hjem» på alle deler av kontinentet – fra Skandinavia til Middelhavet og fra de Britiske øyer til Russland – ses i sammenheng med mønstre for moderne mobilitet som i stor grad er forårsaket av turisme.

Østlandsforskning har fått en ny medarbeider

Vi i Østlandsforskning er svært glade for å ha fått en ny medarbeider som skal inngå i Regionalgruppa. Xiang Mei begynte i ØF  8. april 2013, og vil hovedsakelig arbeide med reiselivsrelaterte problemstillinger. I 2004 tok Xiang en Bachelor of International Hotel & Tourism Management ved The University of Queensland (UQ), Australia. I 2005 tok… Les mer »

Skjærgårdstjenesten er evaluert

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens naturoppsyn har Norsk institutt for by- og regionsforskning i samarbeid med Østlandsforskning evaluert Skjærgårdstjenesten.

Det er gjennomført to landsomfattende e-postbaserte undersøkelser rettet mot ansatte i driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten og personer tilknyttet Skjærgårdstjenestens driftsområdestyrer og personlige intervjuer med omlag 25 personer involvert i tjenesten. Skjærgårdstjenesten anno 2013 har utviklet seg trinnvis over flere tiår. Tjenesten dekker i dag kyststrekningen fra grensen mellom Sverige og Østfold til og med Hordaland. Etableringen av tjenesten i Oslofjordområdet kom først. Her er det en annen organisering enn den man finner på Sørlandet. På Vestlandet (Rogaland og Hordaland) fins en tredje organisasjonsmodell.

Nyansettelser ved ØF

Maria Røhnebæk starta i 20% stilling ved ØF 1.mars og skal gå over i full stilling etter avlagt doktorgrad. Maria er sosialantropolog og skal ha kontorsted på Hamar. Xiang Ying Mei begynner i 50% stilling mandag 8.april og går opp i 100% stilling fra 1.september. Xiang har en ph.d i reiseliv og skal også sitte på… Les mer »

Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?

bokomslag militaere kvinner

Forskerne Tonje Lauritzen og Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning er med som forfattere i en ny bok om kvinner i Forsvaret, hvor man fokuserer på å tiltrekke, selektere og beholde kvinner. Boken er basert på prosjektet Forskning på årskull.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Krigsskolen, Vernepliktsverket, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt og Østlandsforskning. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet. Fra dette prosjektet satt man med mye empiri som man besluttet kunne brukes som utgangspunkt for ikke bare forskningsrapporter, men en bokutgivelse. Nå er denne boken gitt ut på Abstrakt forlag.