Kategoriserte innlegg: Strategier

Styrearbeide, strategiutvikling og kunnskapsgrunnlag

Østlandsforskning ble i høst invitert av konsulentselskapet Deloitte til å holde foredrag på deres såkalte Styreseminar for styreledere, styrerepresentanter, bedriftsledere og andre med interesse for næringslivet. Det er så langt gjennomført to seminarer, i Lillehammer og på Gjøvik, men det vil komme flere.

På styreseminarene har Østlandsforskning redegjort for trender i utviklingen av globale og nasjonale markeder og økonomi, og betydningen dette har på regionalt nivå. De ble pekt på funn gjort av Norges Banks regionale nett, samt temperaturmålinger av den økonomiske utviklingen knyttet til økonomi og markedsutsikter, hentet fra blant annet NHO-målinger. Det ble videre redegjort for styrets rolle i bedrifter knyttet til strategiutvikling og mulige prosesser for valg av retning, sett i lys av innsikt og kunnskap som kan fremskaffes gjennom forskning og utvikling.

Begrens tilgangen og øk salget

Atle Hauge ved Østlandsforskning har sammen med Brian Hracs, Uppsala Universitet og Doreen Jakob, University of Exeter publisert en artikkel i Environment and Planning.

Artikkelen ser på markedssituasjonen for kulturnæringene, og spesielt på musikk og mote. Dette er markeder i veldig rask endring, og vi ser en nesten eksplosiv økning på produksjonssiden. For produsentene i disse næringene er den digitale teknologien som endrer hvordan varene blir produsert, markedsført, distribuert og konsumert, et tveegget sverd. På den ene siden er det veldig enkelt å starte sin egen produksjon, på den andre må man slåss om oppmerksomheten med utallige konkurrenter globalt.

Hva er LEAN og hvorfor er LEAN viktig?

lean

Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Tom Johnstad ved Østlandsforskning har bidratt i denne boken sammen med tre andre forfattere.

Boken handler om hva Lean er og hvorfor Lean er viktig. Det er Raufoss industrier som brukes som eksempel i boken. Finansiering av boken er gjort med midler fra VRI Innlandet og Hovedorganisasjonen Fellestiltak.

Indre Skandinavia

Oppdragsgiver: INTERREG IV A, Sverige-Norge
Prosjektleder: Eva Olsson, Karlstad universitet / Cerut
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, fire norske fylker og to svenske län
Prosjektperiode: 2009-2012

Indre Skandinavia er en av tre regioner innenfor Interregs IVAs Sverige-Norge-program. Regionen består på svensk side av Värmlands og Dalarnas län med 31 kommuner og 550.000 innbyggere, og på norsk side av Hedmark fylke og deler av Akershus og Østfold fylker med 75 kommuner og 475.000 innbyggere. Dette området har i perioden 2009-2012 vært i fokus i et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Karlstads Universitet og Högskolan i Dalarna foruten regionale myndigheter i Indre Skandinavias fem fylker/län i tillegg til Oppland.